O NAS

Galeria

Nowości

Produkty

Usługi

Viessmann

DKEO

Linki
FORTINUM Sp. z o.o.
FORTINUM BUDOWNICTWO
DKEO

Dolnośląski Klaster Energii Odnawialnej został założony 13 lutego 2008 roku.

Głównym celem Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej jest koordynacja działań zmierzających do badania i wdrażania technologii opartych o odnawialne źródła energii oraz i instalowania urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii.

 

Cele klastra:

  1. Dążenie do poprawy stanu środowiska naturalnego Dolnego Śląska.
  2. Integracja przedsiębiorstw, ośrodków naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych, jednostek samorządu terytorialnego i instytucji czy organizacji wspierających rozwój energii odnawialnej i propagujących ideę poszanowania energii z terenu Dolnego Śląska.
  3. Edukacja w zakresie ochrony środowiska, racjonalnej gospodarki energią (oszczędzania energii), odnawialnych źródeł energii oraz możliwości zastosowania tych rozwiązań na Dolnym Śląsku.
  4. Wspieranie rozwoju oraz promocja odnawialnych źródeł energii oraz racjonalnego gospodarowania energią (oszczędzania energii) na terenie Dolnego Śląska.
  5. Wspieranie innowacji w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz poszanowania energii tworzonych bądź wdrażanych na Dolnym Śląsku.

Dolnośląski Klaster Energii Odnawialnej jest dobrowolnym porozumieniem jednostek samorządu terytorialnego, ich jednostek organizacyjnych, przedsiębiorstw, jednostek badawczo – rozwojowych oraz organizacji i instytucji wspierających rozwój odnawialnych źródeł energii, organizacji pozarządowych propagujących ideę poszanowania energii działających na terenie Dolnego Śląska.

Członkowie Klastra to różnorodne podmioty, które łączy tematyka związana z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

DKEO_srodek PL 
O NAS
Galeria
Nowości
Produkty
Usługi
Viessmann
DKEO
Linki