Usługi

Budownictwo mieszkaniowe i użytkowe

Nasza firma realizuje obiekty kubaturowe w oparciu o dostarczoną dokumentację projektową własnymi zasobami kadry i w połączeniu ze sprawdzonymi firmami podwykonawczymi. Zapewniamy zaopatrzenie materiałowe i pracę sprzętu.