Usługi

Wstępne usługi towarzyszące procesom budowlanym: 

  • Konsultacje w zakresie rozwiązań materiałowych
  • Wyceny i kosztorysy robót
  • Adaptacje projektów do warunków lokalnych
  • Kierowanie robotami budowlanymi
  • Nadzór i ekspertyzy
  • Koordynacja zaopatrzenia materiałowego i optymalizacja zakupów
  • Generalne wykonawstwo